prikaz svih fotografija
Vrućine naziv: Vrućine
autor: Orešković, P. (Arhiva Večernjeg lista)
lokacija: Donji grad - Centar
motivi: Ljudi
godina: N/A.
ocjena: 4,5
tekst:
Ne zanimaš me naziv: Ne zanimaš me
autor: Videc, Tomislav (Arhiva Večernjeg lista)
lokacija: Donji grad - Centar
motivi: Ljudi, Parkovi
godina: 1978.
ocjena: 4,67
tekst:
Trg m. Tita 3 naziv: Trg m. Tita 3
autor: Vučinović, Vladimir
lokacija: Donji grad - Centar
motivi: Pročelja
godina: 1995.
ocjena: 4,5
tekst:
Mesnička ulica naziv: Mesnička ulica
autor: N/A (Arhiva Večernjeg lista)
lokacija: Gornji grad
motivi: Arhitektura, Prolaznici
godina: 1984.
ocjena: 4,44
tekst:
First
Prev
1 / 123
Next
Last