Gornji grad (fasade)
ocijeni sliku:

Komentari

user Zgrada na uglu Tita Brezovačkog i Mesničke ulice 22.08.2015. u 13:39
First
Prev
253 / 489
Next
Last

Komentiraj

Sjećate li se motiva s ove fotografije? Znate li nešto više o vremenu i mjestu kada i gdje je nastala?
Napišite svoja razmišljanja i komentare...
Objavi